NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Sitemize Hoşgeldiniz

"Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Bu memleket tarihte Türk'tür, halen ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

ANDIMIZA NEDEN KARŞILAR

  Tarihi incelediğimizde, Selçuklu Hanedanına adını veren Selçuk Bey, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyuna mensuptu.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osmanlı Hanedanının Atası olan Osman Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Oğuzların Kızıl-Oğuz Kocacık boyuna mensuptu.

Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Türkmen adını almışlardır. Men eki Azerbaycan Türkçesinde Türkmenistan Türkçesinde “Ben” demektir. Türkmen ise “Ben Türküm” anlamına gelir.

Tarihe baktığımızda yeryüzünün nizam ve sorumluluğunun birkaç ulus tarafından düzenlendiğini görürüz. Bu uluslardan biri de mensubu olduğumuz Türk ulusudur. Ulusumuzun engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti, sabrı, bağışlayıcılığı konusunda ne kadar övünsek azdır.

Türk ulusunun himayesindeki etnik unsurlar ister Türk kimliğini benimsesin ister benimsemesin her zaman büyük hoşgörü ile karşılanmıştır. Ta ki sadakat hıyanete dönüşünceye kadar.

Bu bilgiler ışığında bakalım andımız ne diyor?

Türküm, doğruyum, çalışkanım.İlkem; Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.Ülküm; Yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

Peki ne var bunda? Söyleyelim. Türk ve Atatürk söylemlerini çıkarın, andımıza karşı çıkan gafiller ve hainler hemen kabul ederler. Bütün hedefleri Türklüğü ve Atatürk’ü yok etmek.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, yıkılmış, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden bir devlet kurma çalışmasına başlayınca yine o zamanın emperyalist uşakları harekete geçtiler. Mustafa Kemal, “Ankara hükümeti kahpedir,  Yunan ordusu Halifenin ordusudur, asıl kafası koparılacak kişi Ankara’dadır” diyordu. Atatürk ile ilgili idam fetvasını kaleme alan Şeyhülislam Mustafa Sabri, İngiliz uşağı idi. İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin kurucularındandı. Bu vatan haini, Kuvayi Milliye’den “kudurmuş haydutlar” diye bahsediyordu. Bu şerefsiz, Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanınca İngiliz gemisiyle kaçıp Yunanistan’a sığındı. Atina’da “Yarın” adıyla gazete çıkardı. O gazeteye 1927 yılında “Allah’ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum. Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme, beni Türk milletinden addetme” diye makale yazdı. “Elimden gelse bütün Türkleri Arap yapardım, bunların vaktiyle Araplaşmadığına eseflenirim” diyordu.

Yine Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili idam fetvasını Şeyhülislam Durrizade Abdullah yayınladı. Bu zat hem idam fetvası çıkararak hem Sevr Antlaşmasına onay vererek vatana ihanette rekor kırmıştır.

 

Günümüze geldiğimizde yine fesli bir zübük Kurtuluş Savaşı için “keşke Yunan galip gelseydi” diyerek emperyalizmin uşaklığını açıkça beyan etmiştir. Buna meczup diyorlar. Bence meczup falan değil düpedüz Türk ve Atatürk düşmanı, efendileri ne talimat veriyorsa onu söyleyen biri. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurdurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının başındaki insanın bu zatı ziyareti ise Türk milletini derinden üzmüştür.

 

Yine Milli Eğitim Bakanlığının, Danıştay’ın kararına karşı çıkarak yapmış olduğu temyiz başvurusunda Öğrenci Andı’nı “çağdışı” ve “bilimsel değil” diyerek faşizm ve komünizm uygulamalarına benzetip Türkleri kendi çağdışı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluk olarak tanımlaması ne kadar haince ve acıdır. Görevi milli tarihimizi çocuklarımıza öğretmek olan MEB, böylesine vahim bir yanlışı yaparsa asla affedilemez. Kendi tarihini bilmeyen kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı’nda nasıl görev yaparlar?

 

Bize bağımsız bir ülke bırakan Kızıl-Oğuz “Kocacık” Yörüğü, Türkmeni Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün;

 

“Efendiler, sırası gelmişken aziz milletime şunu tavsiye ederim ki; Bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!” diyerek ne kadar haklı olduğunu bir defa daha yüce Türk milletinin dikkatine sunarım.

                                                                    Durhasan KOCA

                                                             Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı


Ziyaretçi Sayısı: 81518
Tasarım AÖN